ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ ชื่องาน สถานที่
14 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดขอนแก่น "KHONKAEN IT JOBS FAIR 2019" ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 5 ขอนแก่นฮอลล์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รายละเอียด
14 พ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต รายละเอียด
27 พ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 รถประจำทางสายที่ผ่าน ถนนดินแดง 12 13 36 36(ก) 545 73 73(ก) 157 163 168 รถปรับอาการ สาย ปอ. 171 172 514 529 ถนนวิภาวดี 24 69 92 187 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 24 69 92 187 538 555 รายละเอียด
30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 CHIANG MAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019 โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (CHIANG MAI IT JOB FAIR & CAREER EXPO 2019) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
05 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562 Job Fair @ Nonthaburi วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-17.00 น. แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด
11 มิ.ย. 2562 - 12 มิ.ย. 2562 Korat Smart Job IT 2019 ณ เทอร์มินอลลฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รายละเอียด
13 มิ.ย. 2562 - 14 พ.ค. 2562 นัดพบแรงงานและจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด
18 มิ.ย. 2562 วันนัดพบแรงงาน ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 โครงการงานวันนัดพบแรงงาน จังหวัดอุดรธานี ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม ๒๕62 ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (Job It) จังหวัดอุดรธานี ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียด
09 ก.ค. 2562 นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้นG รายละเอียด
10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
11 ก.ค. 2562 นัดพบแรงงาน ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M รายละเอียด
23 ก.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2562 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
25 ก.ค. 2562 วันนัดพบแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
23 ส.ค. 2562 งานวันนัดพบแรงงาน ฉะเชิงเทรา ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียด
10 ก.ย. 2562 นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้นG รายละเอียด
17 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562 นัดพบแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพ รายละเอียด
14 พ.ย. 2562 นัดพบแรงงาน ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รายละเอียด
12 ธ.ค. 2562 วันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่1 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2563 ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิเงทรา รายละเอียด
20 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงานย่อย ศาลากลางจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
28 ธ.ค. 2562 นัดพบแรงงาน บริเวณบูธกระทรวงแรงงาน ในงานตากสินมหารานุสรณ์ ประจำปี 2562 รายละเอียด
09 ม.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2563 โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด
10 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงานย่อย อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง รายละเอียด
21 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่องาน "ถนนงาน ลานอาชีพ" อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รายละเอียด
22 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รายละเอียด
22 ม.ค. 2563 วันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจัหวัดสสกลนคร รายละเอียด
23 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน จังหวัดชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
28 ม.ค. 2563 วันนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์อาหารชั้น 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี รายละเอียด
29 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี รายละเอียด
29 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียด
30 ม.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ลาน R-Square ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุรินทร์ รายละเอียด
04 ก.พ. 2563 - 05 ก.พ. 2563 นัดพบแรงงานย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียด
07 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563 Songkhla Job Fair 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด
12 ก.พ. 2563 JobFairUdonthani2020 ตึกคอมอุดรธานี รายละเอียด
13 ก.พ. 2563 นัดพบแรงงานใหญ่ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด
13 ก.พ. 2563 วันนัดพบแรงงาน 2563 ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ถ.องค์การฯ สาย1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ รายละเอียด
14 ก.พ. 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อ และแนะนำอาชีพ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 3 ) วิทยาลัยพาณิชการบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กทม. รายละเอียด
18 ก.พ. 2563 นัดพบแรงงานย่อย ลานกิจกรรมบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Chiang Rai IT Jobfair 2020 ชั้น G ลานแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Chiang Rai IT Jobfair 2020 ชั้น G ลานแกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 นัดพบแรงงาน สจก.3 ณ โซน Beauty & Health ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ รายละเอียด
19 ก.พ. 2563 วันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 285 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 รายละเอียด
21 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563 งานนัดพบแรงงานใหญ่ และมหกรรมอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ “Northern Job & Career Expo 2020” ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รายละเอียด
26 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563 "Chachoengsao Job Fair 2020" จัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
28 ก.พ. 2563 นัดพบแรงงาน JOB FAIR KHONKAEN 2020 ชั้น 4 ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
11 มี.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ณ อาคารโรงอาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รายละเอียด
14 มี.ค. 2563 นัดพบแรงงานใหญ๋ บิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ กรุงเทพ รายละเอียด
18 มี.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ณ บริเวณ Walk Way ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียด
21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563 มหกรรมนัดพบแรงงานชลบุรี "EEC Chonburi IT Job Fair 2020" สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
23 มี.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ชั้น 1 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. รถประจำทางสายที่ผ่าน ถนนดินแดง ได้แก่สาย 12 13 36 36(ก) 54 73 73(ก) 157 163 168 ปอ.171 172 514 และ 529 ถนนวิภาวดีรังสิต ได้แก่สาย 24 69 92 187 ปอ. 24 69 92 1 187 538 และ 555 รายละเอียด
27 มี.ค. 2563 งาน Hospitality Career Day ครั้งที่ 13 ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอล์ล อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี รายละเอียด
28 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 "EEC Rayong Job &Career Fair 2020" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รายละเอียด
29 มี.ค. 2563 งานนัดพบแรงงาน ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ รายละเอียด
04 เม.ย. 2563 - 05 เม.ย. 2563 Job IT Bossup Test ธนวัชร รายละเอียด
06 เม.ย. 2563 - 17 เม.ย. 2563 Bossup2 Bossup2 รายละเอียด
10 เม.ย. 2563 วันนัดพบแรงงาน ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด รายละเอียด
15 พ.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2563 นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น KHONKAEN IT JOBS FAIR 2020 ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563 วันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียด
16 ก.ค. 2563 วันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด
22 ก.ค. 2563 วันนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่2/2563 ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด
22 ก.ค. 2563 วันนัดพบแรงงาน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียด
25 ก.ค. 2563 ่๋JOB Fair นัดพบแรงงาน@บึงกาฬ #2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียด
30 ก.ค. 2563 นัดพบแรงงานร้อยเอ็ด "ROI Et Job Fair 2020" วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 รายละเอียด
03 ส.ค. 2563 งานพบตลาดงาน Digital Wallet Smart Jobfair "หาคนที่ใช่ ได้งานที่ชอบ ยุคดิจิทัล" ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น รายละเอียด
04 ส.ค. 2563 นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น G รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 นัดพบแรงงานย่อย อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 นัดพบแรงงาน "หางานวิถีใหม่ในยุค New Normal" สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
19 ส.ค. 2563 วันนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี รายละเอียด
19 ส.ค. 2563 นัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียด
21 ส.ค. 2563 นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานเอนกประสงค์บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
08 ก.ย. 2563 นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ห้างเซียร์ รังสิต ชั้นG รายละเอียด
12 ก.ย. 2563 "สร้างงาน สร้างอาชีพ กินอิ่ม นอนหลับ อบอุ่นใจ" ณ ลานหน้าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 รายละเอียด
01 ต.ค. 2563 - 02 ต.ค. 2563 bank bank รายละเอียด
09 พ.ย. 2563 Job Fair Samutsakhon 2020 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย รายละเอียด
22 ม.ค. 2564 วันนัดพบแรงงาน ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 รายละเอียด
22 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 RMUTP JOB FAIR 2021 ในรูปแบบออนไลน์ รูปแบบออนไลน์ รายละเอียด
01 เม.ย. 2564 วันนัดพบแรงงาน ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รายละเอียด
22 เม.ย. 2564 วันนัดพบแรงงาน ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เวลา 10.00 - 17.00 น. รายละเอียด
29 เม.ย. 2564 นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด
12 ก.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2564 งานนัดพบแรงงาน online ในรูปแบบ online รายละเอียด
01 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564 นัดพบแรงงานเชิงรุก chachoengsao jobfair 2021 นัดพบออนไลน์ รายละเอียด
01 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564 chonburi job newnormal 2021 นัดพบออนไลน์ รายละเอียด
05 ส.ค. 2564 - 10 ส.ค. 2564 TestJobIT By Bossup ทดสอบ Jobit รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 นัดพบแรงงาน Online ตามสไตส์ Newnormal นัดพบแรงงาน Online รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 - 07 ส.ค. 2564 job Fair online @ Nonthaburi 2021 นัดพบออนไลน์ รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 - 07 ส.ค. 2564 Samutprakan job fair 2021 นัดพบแรงงานวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์งานได้ ระบบ online รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 - 07 ส.ค. 2564 นัดพบแรงงาน Online จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 นครศรีมีงานผ่านไอที นัดพบแรงงาน Online รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 - 07 ส.ค. 2564 udonthani Job Fair 2021 นัดพบแรงงานวิถีไหม่ อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์งานได้ นัดพบแรงงานออนไลน์ รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 นัดพบแรงงาน Online นัดพบแรงงาน Online รายละเอียด
06 ส.ค. 2564 - 10 ส.ค. 2564 Korat job fair 2021 นัดพบแรงงาน Online นัดพบแรงงาน Online รายละเอียด
10 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564 นัดพบแรงงานย่อย New Normal 2021 นัดพบแรงงานออนไลน์ รายละเอียด