Skip to main content

ขอคำปรึกษา

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม ขอคำปรึกษา

Tagged: 

 • This topic has 62 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 hour, 55 minutes ago by  Moeji.
กำลังดู 15 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 60 (ของทั้งหมด 63)
 • Author
  Posts
 • #354561 Reply
  สุวภัทร 354561

  ขอคำปรึกษาครับ เดิมที ตำแหน่งงานมี3ตำแหน่ง รีวาย ผู้ช่วยรีวาย (เป็นพนักงานประจำของบริษัท) เดินเครน (เป็นพนักงาน sub contrac) ผู้จัดการสั่งเปลี่ยนให้ยกเลิกพนักงานเดินเครน แล้วปรับผู้ช่วยเป็น รีวาย จึงมีพนักงานรีวาย2คน อีก5ปีต่อมา ผู้จัดการสั่งเปลี่ยนอีกให้ลดพนักงานรีวายเหลือ 1คน แล้วเอา sub contrac ขึ้นมาเป็นผู้ช่วย ส่วนพนักงานรีวายอีกคนต้องย้ายไปแผนกอื่นโดยการโหวตของหัวหน้างาน ซึ่งไม่มีการเรียกพนักงานคุยหรือทดสอบคุณสมบัติก่อน ผู้จัดการสามารถกระทำการนี้ได้เหรอครับ แล้วเป็นการย้ายงานที่เป็นคุณต่อพนักเหรอครับ

  #354997 Reply
  labourqa
  Moderator
  354997

  เรียนคุณ สุวภัทร เรื่องดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ในกรณีการย้ายงานถ้าสงสัยอำนาจของผู้จัดการต้องไปดูว่าบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่อย่างไร มีอำนาจย้ายลูกจ้างไปแผนกอื่นได้หรือไม่อย่างไร และการที่ลูกจ้างถูกย้ายนั้นต้องไปดูสัญญาจ้างกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าลูกจ้างได้ตกลงยินยอมย้ายงานย้ายแผนกหรือไม่ และในแง่ข้อกฎหมายนั้นการเลี่ยนแปลงสภาพการจ้างถ้าการเปลี่ยนงานนั้นไม่เป็นคุณต่อลูกจ้างเช่นลดตำแหน่ง ลดเงินเดือน เช่นนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ตามมาตรา 20 พรบ. แรงงานสัมพันธ์ครับ
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #355382 Reply
  NP1112 355382

  ขออนุญาตสอบถามครับ คือแฟนผมทำงานร้านทองชื่อดังในห้างแห่งหนึ่ง ทำงานลากยาวมาเป็นเวลา 16 วันโดยที่ไม่มีวันหยุดเลย ซึ่งตอนนี้ติดเชื้อโควิด โดยมีใบรับรองแพทย์ให้รักษาและกักตัวเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งนับรวมวันนี้ยังมีอาการป่วยอยู่ และยังกักตัวไม่ครบตามที่แพทย์กำหนด แต่ทางหัวหน้าโทรเร่งให้กลับไปทำงานในวันพรุ่งนี้ โดยให้เหตุผลว่าคนน้อย เขาทำงานเหนื่อยและหนักกว่าเดิม (การโทรเร่งให้กลับไปทำงาน ไม่แน่ใจว่ามีผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งสูงกว่าสั่งให้โทรหรือเปล่านะครับ) จะสอบถามว่า ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ เหมาะสมหรือเปล่า และทางฝ่ายเรามีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างครับ

  #357614 Reply
  Anymind anything 357614

  ตอนเริ่มทำงานเซ็นต์สัญญารายปี ในระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญาระบุว่าหากผิดสัญญาต้องจ่ายเงินชดเชยเป็น 3 เท่าของเงินเดือนค่ะ ต่อมาทำงานมาได้ 2 เดือนนายจ้างเสนอให้ตอบรับเป็นพนักงานประจำ แต่ไม่มีการกรอกใบสมัครใหม่ และไม่ทราบว่าสัญญาเดิมถูกล้างไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่มีการตกลงกันชัดเจน (แต่สลิปเงินเดือนเปลี่ยนจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นสลิปปเงินเดือนหักประกันสังคมค่ะ) กรณีนี้ถ้าต้องการจะลาออกก่อนอายุงาน 1 ปีสามารถทำได้ไหมคะ ไม่ทราบว่าสัญญาจ้าง 1 ปีเดิมมีผลไหม อยากลาออกเพราะนายจ้างไม่มีนโยบายจ่ายโอทีในขณะที่ภาระงานเยอะจำเป็นต้องทำงานเลยเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ ซึ่งกระทบกับสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะ แต่ก็กลัวว่าหากลาออกจะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างรายปีเดิมค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

  #357656 Reply
  labourqa
  Moderator
  357656

  เรียนคุณNP1112 ขอแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ ข้อ1 ตามมาตรา 28 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้ ข้อ2 ตาม มาตรา 32 ประกอบกับมาตรา 57 กล่าวว่าให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันทำงาน ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #357673 Reply
  labourqa
  Moderator
  357673

  เรียนคุณAnymind anything ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานไม่ครบกำหนดในสัญญาจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็น 3 เท่าของเงินเดือน แต่นายจ้างไม่มีสิทธิที่จะหักค่าจ้างหรือระงับการจ่ายค่าจ้างได้ ถึงแม้จะมีน้อยคดีที่จะถูกนายจ้างฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน แต่ถ้าลูกจ้างทำผิดสัญญาหรือทำละเมิดสืบเนื่องมาจากการเป็นนายจ้างลูกจ้าง ลูกจ้างก็อาจถูกนายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ แต่มูลค่าตวามเสียหายนั้น นายจ้างมีหน้าที่พิสูจน์ว่าลูกจ้างนั้นทำให้เกิดความเสียหายจริงหรือไม่

  #358712 Reply
  เอมี่ 358712

  ขอสอบถามค่ะ สามีเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะ ได้ทำสัญญาทำงานที่ไทย 1ปี มีระบุเวลา เริ่มทำงาน สิ้นสุดทำงาน แต่พอทำได้ ประมาณ 50 วัน อยู่ๆทางบริษัท โทรมาให้หยุดทำงาน ไม่จ้าง เหตุผล คือ ไม่มิตรสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน(ส่วนมากทำงานที่บ้าน)มีการร้องเรียน จะจ่ายเงินให้ เดือนนี้ กับล่วงหน้าอีก1เดือน ทางเราก็เลยบอกไปว่าบริษัททำแบบนี้มันผิดกฏหมายนะ ต่อมาทางบริษัทบอกให้ทางสามีดิฉันเซ็นต์เอกสารว่าลาออกเอง แต่ทางเรายังไม่เซ็นต์เอกสารใด๋ๆ การที่เราไม่เซ็นเอกสารใด๋ๆ ทางบริษัทก็ไม่มีการจ่ายเงินให้เรา (เงียบ) ไม่ทราบว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงค่ะ
  การที่ได้ทำงานที่นี่ เราต้องทำสัญญาเช่า คอนโด 1 ปี อยู่ดีๆก็ตกงานค่ะ

  ขอบคุณค่ะล่วงหน้าที่ช่วยตอบนะค่ะ

  #358918 Reply
  labourqa
  Moderator
  358918

  กรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด จะได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างต่อเมื่อมีการทำงานติดต่อกันเกิน 120 วัน ดังนั้น ท่านจึงยังไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ทำงานจริง และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงาน ตรวจสอบได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1 และ https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2
  หรือยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทางลิ้งค์ : https://eservice.labour.go.th/ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ครับ
  ** วีดีโอแนะนำการยื่นคำร้อง (คร.7) ออนไลน์

  #359258 Reply
  Jeangbud 359258

  บริษัทขอคืนเงินจากวันลาป่วยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ 5วัน หลังจากลาออกแล้ว โดยนายจ้างแจ้งความเอาผิดฐานฉ้อโกงหากไม่คืนเงิน 5วันที่ลาป่วยไป

  ถ้าคืนเงินแล้ว แต่คดีฉ้อโกงถอนฟ้องไม่ได้เพราะเป็นคดีอาญาใช่หรือไม่ ทำอย่างไรได้บ้าง

  #359259 Reply
  หัวจะปวด 359259

  ขอสอบถามคะ เนื่องจากที่ทำงานให้ทำงาน6วันหยุด1วันวันหยุดประจำต้องไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ แต่ทางบริษัทให้วันหยุดพักร้อนแต่ทางบริษัทไม่ให้พนักงานลงพักร้อนวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ทางพนักงานมีธุระต้องหยุดในวันนั้น พนักงานได้ทำการแจ้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแต่พอถึงวันหยุดแล้วหยุดทางผู้จัดการไม่พอใจและลงไลน์ด่า จิกกัด เราอยากสอบถามว่าการที่เราขอพักร้อนขอหยุดในวันเสาร์หรืออาทิตย์มันผิดกฎแรงงานผิดขนาดนั้นเลยหรอคะ กฎบริษัทก็ไม่ได้ระบุว่าไม่ให้หยุด เราสามารถทำยังไงได้บ้าง เรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับพนักงานเลยคะ แล้ว ณ วันที่หยุดก็มีคนไปทำงานอยู่นะคะ เราขอคำปรึกษาคะ

  #359422 Reply
  Best 359422

  รบกวนสอบถามหน่อยครับ
  1.นายจ้างสามารถปรับเงินค้าจ้างของลูกจ้าได้หรือไหมในกรณีลูกจ้างทำงานไม่ได้ตามเป้าหม้าย โดยวิีการหักเงินจะโอนเงินให้ลูกจ้างก่อนแล้วหักเงินโดยให้ลูกจ้างโอนกลับ

  #359442 Reply
  Tor 359442

  สอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสวัสดิการที่ได้รับขณะทำงานต่างประเทศ

  ผมได้ไปทำงานเกษตรที่ประเทศ โปรตุเกส ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา (ปัจจุบันกลับมาอยู่ไทยแล้ว)ผ่านตัวแทนหางานของคนไทยที่อาศัยอยู่ที่โปรตุเกส โดยตัวแทนหางานนี้ได้ให้บริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฏหมายใน กรุงเทพ เป็นคนดำเนินการเรื่องเอกสาร และจัดส่งคนงานผ่านการอบรมผ่านกรมแรงงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายก่อนบิน เมื่อไปถึงที่พักคนงาน ปรากฏว่า ที่พักไม่พร้อมอยู่ ไฟดับ น้ำไม่ไหล อยู่ตลอดเวลา บางวันไฟดับข้ามวัน น้ำไม่มีใช้ข้ามวัน โดยได้ทวงถามถึงปัญหานี้แก่ตัวแทนหางานที่อยู่ที่โปรตุเกสหลายครั้ง แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยได้ทวงถามถึงปัญหานี้แก่ตัวแทนหางานที่อยู่ที่โปรตุเกสหลายครั้ง แต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหานี้อยู่ (จากการสอบถามเพื่อนที่ไปทำงานที่ยังเหลืออยู่ที่ฟาร์มด้วยกัน) โดย ค่าอาหาร เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ทางนายจ้างจ่ายให้ครบ ค่าแก็ส ค่าน้ำ ค่าไฟ ทางนายจ้างหักจากเงินเดือน อยากทราบว่า

  1. เราสามารถเรียกร้องคืนเงินค่าดำเนินการจากตัวแทนจัดหางานได้หรือไม่ (จำนวนเงินนี้โอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวให้กับคนที่เป็นตัวแทนจัดหางานส่วนตัว ไม่ได้โอนผ่านบริษัทจัดหางาน)
  2. ข้อความจากสัญญาจัดหางานที่ว่า ตำแหน่งงานหรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และคนหางานไม่ประสงค์จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาติจัดหางานจะจัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทยโดยออก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นให้แก่คนหางานจนกว่าคนหาานจะดินทางกลับประเทศไทย คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากคนงานไปแล้วทั้งหมด
  เราสามารถเรียกร้องตรงส่วนนี้ได้ไหม เพราะค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ผมต้องเป็นคนออกเองทั้งหมด

  ขอบคุณครับ

  #359467 Reply
  PM 359467

  ปรึกษากรณีนายจ้างว่าจ้างให้ทำงานออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารในโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สัญญาจ้างแบบปีต่อปี ระยะเวลาโครงการเดิม 4 ปี แต่เนื่องจากงานล่าช้าด้วยสาเหตุต่างๆ โครงการจึงยังไม่แล้วเสร็จและมีการต่อสัญญาเรื่อยมาถึงปัจจุบัน
  ขณะนี้ทำงานมาแล้ว 5 ปี สัญญาฉบับล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 30 Sep 2022 โดยระบุไว้ว่า “The Company shall have an option to renew this Agreement for a period after expiration of the Contract Period by giving a written notice to the Employee at lease two (2) month prior to expiration of Contract Period”

  ปัจจุบันวันที่ 14 Sep 2022 (เหลืออีก 2 อาทิตย์) ยังไม่มีการแจ้งว่าจะต่อสัญญา หรือ จะสิ้นสุดสัญญาเลิกจ้างแต่อย่างใด แม้ว่าลูกจ้างจะพยายามสอบถามเป็นประจำล่วงหน้า 1 เดือน

  กรณีนี้ลูกจ้ามีสิทธิเรียกร้องค่าชดชเยกรณีบอกเลิกสัญญาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าได้หรือไม่

  #359914 Reply
  จัน 359914

  บริษัท A จ้างงาน ในสัญญาระบุเป็นพนักงาน บริษัท A แต่ภายหลังให้ทำงานให้กับบริษัท B. ด้วย เป็นบริษัทที่. A ซื้อมา แยกทุกจดทะเบียนกัน ถามว่า เป็นการเอาเปรียบพนักงานไหมครับ

  #360308 Reply
  เอ็กซ์ สุดถาวงษ์ 360308

  รบกวนขอคำปรึกษาครับ คือว่าผมทำงานที่นี่เริ่มสตาทเงินเดือน14000+ot+ค่ารถทำได้ประมาน3ปีเจอโควิด เจ้านายขอปรับลดเงินเดือนทุกคน ใครรับได้ก็อยู่ต่อ ไม่ได้ก็ออกไป ตำแหน่งผมมีช่าง2คน อีกคนออก แต่ผมอยู่ช่วยบริษัทต่อเพราะคิดว่าโควิดจะมีแค่3เดือน แต่ว่าโควิดมี3ปี ผมได้เงินเดือน9000ไม่มีโอทีไม่มีค่ารถมาเกือบ3ปี พอโควิดเริ่มซา นักท่องเที่ยวเข้ามาบริษัทเริ่มมีกำไรเหมือนเดิม เค้าขึ้นเงินให้ทุกคนเท่าเดิมแต่ผมได้เงินกลับมาแค่เดือนล่ะ10500ไม่มีโอทีไม่มีค่ารถแต่งานหนักขึ้นเพราะทำคนเดียว แบบนี้เราจะร้องเรียนหรือทำยังไงดีครับ ถ้าเราเข้าไปคุยกับเจ้านายแล้วเค้าไม่ขึ้นให้เราเท่าเดิม เพราะตอนนี้บริษัทมีกำไรขึ้นและยังจ้างคนงานเข้ามาเพิ่มอีกเป็นสิบคน ผมอยู่แผนกช่างมีคนเดียว แล้วทำทุกอย่าง ถ้าเค้าไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราเท่าเดิมเราให้เค้าเลิกจ้างแล้วจ่ายค่าชดเชยได้มั้ยครับ ผมทำงานที่นี่มาเกือบ6ปี ได้เงินเดือนไม่ถึง11000มา3ปี ที่อื่นทำงานมา6ปีเงินเดือนจาก14000น่าจะขึ้นไปเกือบ20000แต่ผมยิ่งทำยิ่งลด ขอบคุณครับ

กำลังดู 15 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 60 (ของทั้งหมด 63)
Reply To: ขอคำปรึกษา
Your information:
TOP