Skip to main content

นายจ้างลดเงินเดือนและเวลาทำงาน

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน นายจ้างลดเงินเดือนและเวลาทำงาน

Tagged: 

 • This topic has 51 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 1 month ago by  A.
กำลังดู 7 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 52 (ของทั้งหมด 52)
 • Author
  Posts
 • #298442 Reply
  comet 298442

  สอบถามว่า นายจ้างสามารถลดเงินเดือนลูกจ้างเนื่องจากทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้หรือไม่

  #299473 Reply
  labourqa
  Moderator
  299473

  เรียนคุณ comet นายจ้างไม่สามารถลดเงินเดือนลูกจ้างโดยพลการค่ะ เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง กรณีที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #300158 Reply
  Pakkanant 300158

  ดฺิฉันได้ทำสัญญาตอนเข้ามาทำงาน กำหนดสัญญา 3 เดือน และตอนนี้เลย 3 เดือนแล้วแต่ไม่ได้ต่อสัญญาและยังทำงานตามปกติ
  ดิฉันทำงานในตำแหน่งเซลส์ก็จะมีเรื่องยอดขายส่วนตัวและยอดขายรวมของบริษัทฯ ถ้ายอดเงินไม่ cover ค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ หรือยอดขายไม่ถึงทางบริษัทฯแจ้งว่าจะหักเงิน 50%
  ซึ่งตอนรับสมัครงานดิฉันได้แจ้งอัตราเงินเดือนที่ต้องการเป็นเงินก้อน ตอนทำสัญญาเค้าแบ่งเงินที่จ่ายรายเดือนของเราออกเป็น 4 ส่วน (เงินเดือน / ค่าน้ำมัน / ค่าโทรศัพท์ / ค่าสึกหรอรถ)
  ดิฉันจะขอถามว่า ทางบริษัทฯสามารถหักเงินเราได้หรือในกรณีที่ยอดไม่ถึงหรือยอดไม่พอต่อค่าใช้จ่ายบริษัทฯค่ะ

  #300250 Reply
  labourqa
  Moderator
  300250

  เรียน คุณ Pakkanant ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้าง เว้นแต่เข้าเหตุที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ โดยติดต่อปรึกษาได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #300538 Reply
  Pakkanant 300538

  ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้าง เว้นแต่เข้าเหตุที่กฎหมายกำหนด อยาก่ทราบว่า “เหตุที่กฏหมายกำหนด”มีอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  #341925 Reply
  phawaran 341925

  สอบถามครับ บริษัทสามารถปรับรอบของการตัดเงินเดือนใหม่ได้หรือไม่ เช่นปัจจบัน บริษัทตัดรอบเงินเดือนพนักงานทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน จะปรับมาเป็นรอบวันที่ 25 แทนเนื่องจาก เพื่อความคล่องตัวของบริษัท สามารถทำได้มั้ยครับ

  #342839 Reply
  Lee 342839

  นายจ้างปรับลดเงินเดือนช่วงโควิด เป็นเวลา 20 เดือน มีหนังสือให้เซนต์ความยินยอมแต่ลูกจ้างไม่ได้เซนต์
  แต่นายจ้างก็ยังคงหักเงินเดือนอยู่ แม้ว่าลูกจ้างจะไม่ได้เซนต์ยินยอม
  ระยะ 20 เดือน ที่ผ่านมามีการทวงถามผ่านหัวหน้างานมาโดยตลอดด้วยวาจา
  แบบนี้จะเป็นการยินยอมโดยปริยาย หรือไม่ครับ
  สามารถร้องต่อศาล ได้หรือไม่่ครับ

กำลังดู 7 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 52 (ของทั้งหมด 52)
Reply To: นายจ้างลดเงินเดือนและเวลาทำงาน
Your information:
TOP