Skip to main content

ลาออกนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนไหม

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน ลาออกนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนไหม

Tagged: 

 • This topic has 133 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 6 months ago by  Henryhon.
กำลังดู 15 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 60 (ของทั้งหมด 134)
 • Author
  Posts
 • #283410
  จีรพงษ์ 283410

  กรณีลาป่วยเกิน30วัน แล้วถูกให้ออกจากงานหลังจากเกิน30วันไปแล้ว นายจ้างมีสิทธิ์ ไม่จ่าย เงินชดเชยหรือ ไม่

  #283429
  M1898 283429

  ขอสอบถามค่ะ หนูมีโอกาสได้กลับไปทำงานที่เก่า7วันแล้วออกไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้จดสัญญา หนูจะได้รับค่าแรงอยู่ไหมคะ หนูทักไปหาผู้จัดการร้านแกพูดประมาณว่า หนูทำงานกี่วันเนี่ย แล้วก็หายไปเลยค่ะ

  #283501
  labourqa
  Moderator
  283501

  เรียน

  #283502
  labourqa
  Moderator
  283502

  เรียนคุณ จีรพงษ์ 283410 การเลิกจ้างเนื่องจากการลาป่วยเกิน 30 วัน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่ได้เข้าข่ายการเลิกจ้างตามมาตรา 119 พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ดังนั้น นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายค่ะ โดยลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามเขตพื้นที่ซึ่งท่านทำงานอยู่ และท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #283505
  labourqa
  Moderator
  283505

  เรียน คุณ M1898 283429 กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง เมื่อถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามเขตพื้นที่ซึ่งท่านทำงานอยู่ และท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #287116
  devil2528 287116

  สอบถามบริษัท ไม่บรรจุเป็นพนักงานประจำ
  ลูกจ้างสามารถลาออกโดยทันทีได้หรือไม่

  #289149
  labourqa
  Moderator
  289149

  การลาออกของลูกจ้าง เป็นการแสดงเจตนาหรือสิทธิที่สามารถกระทำได้แต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่ออีกฝ่ายรับรู้รับทราบถึงการแสดงเจตนาก็มีผลผูกพันแล้ว แต่ในกรณีที่ลูกจ้างลาออกจะได้รับค่าจ้าง ก็ต่อเมื่อถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกับนายจ้าง หากตกลงจ่ายทุกวันสิ้นเดือนก็ต้องรอให้ถึงวันสิ้นเดือนก่อน

  #300948
  Wonderer 300948

  คือผมทำงานพาร์ทไทม์มา 6 วันแล้วแต่ผมรู้สึกว่างานนี้มันหนักเกินไปอ่ะครับ แล้วผมอยากลาออกสัญญาจ้างผมก็เซนไปแล้ว แต่ผจก. ยังไม่ได้ส่งเรื่องขึ้นข้างบนเลยแบบนี้ผมจะได้เงินไหมครับ ในสัญญาจ้างก็ไม่ได้มีระยะเวลาการทำงานนะครับ คืองานที่ผมทำอยู่จะมีการจ่ายเงินเดือนดังนี้ จะตัดยอดเงินเดือนทุกๆวันที่ นั้นๆ แต่จะจ่ายเงินตอนวันที่ 30 ของเดือน ทีนี้ผมกลัวว่าถ้าออกก่อนหน้านั้นเขาจะปัดเอกสารจ้างงานเราลงถังขยะไหมครับ เพราะสัญญาจ้าง ผจก. จะส่งขึ้นทุกๆวันที่ 25 ปล.ผมต้องออกเพราะต้องไปทำการเข้ารับคัดเลือกเกณฑ์ทหารครับ

  #300955
  labourqa
  Moderator
  300955

  เรียน คุณ Wonderer #300948
  การทำสัญญาจ้างแรงงานไม่มีรูปแบบเป็นหนังสือ เมื่อมีการทำงานนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกัน
  กรณีลาออก นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเมื่อถึงงวดการจ่ายค่าจ้าง ถ้าไม่จ่ายให้แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ทำงานค่ะ

  #300981
  Wonderer 300981

  แล้วผมต้องทำงานจนถึงกำหนดจ่ายเงินไหมครับถึงจะได้เงิน คือผมต้องออกก่อนหน้านั้นน่ะครับ ถ้าทำแค่ 6 วันผมยังจะได้เงินเดือนอยู่หรือเปล่า

  #301018
  ชลธิชา 301018

  สอบถามค่ะ สมัครเข้าทำงานผ่านทางซัพ ในวันลาออกเขียนใบลาออก แต่ไม่ได้เอายูนิฟอร์มไปคืน ถึงกำหนดเงินออก ทางซัพไม่จ่ายเงินทั้งหมด เนื่องจากอ้างว่าเราไม่คืนยูนิฟอร์ม กรณีนี้นายจ้างทำได้ไหมค่ะ

  #301246
  labourqa
  Moderator
  301246

  ตามมาตรา 70 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น เมื่อคุณ Wonderer#300948 ตกลงกับนายจ้างจ่ายวันที่ 30 ของเดือน เมื่อคุณลาออกก่อน ต้องรอกำหนดตามที่ตกลงกันครับ หากถึงกำหนดจ่ายแล้ว นายจ้างไม่จ่าย สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ลูกจ้างทำงาน หรือสามารถฟ้องศาลได้ครับ หากสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ กองนิติการ เบอร์โทร 0 2660 2086, 0 2660 2085 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ /จังหวัด ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)

  #301374
  labourqa
  Moderator
  301374

  ลูกจ้างลาออกจากงาน ต้องคืนทรัพย์สินของนายจ้างให้แก่นายจ้าง กรณีที่ลูกจ้างได้เบิกมาใช้หรือนายจ้างให้ยืมใช้สำหรับทรัพย์สินคงรูป เช่น โทรศัพท์ ชุดฟอร์ม กรณีที่มีการตกลงว่าต้องคืน เพื่อมิให้เป็นเงื่่อนไขในการไม่จ่ายเงินของนายจ้าง แต่สำหรับกรณีตามคำถาม ตามมาตรา 76 กำหนดให้ห้ามมิให้หักค่าจ้าง…เว้นแต่ตาม (1) – (5) เช่นชำระภาษี บำรุงสหภาพ ชำระหนี้สหกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น กรณีตามคำถามไม่เข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างจะหักค่าจ้างได้ หากสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ กองนิติการ เบอร์โทร 0 2660 2086, 0 2660 2085 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ /จังหวัด ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)

  #305589
  Supaktree​ 305589

  อยากสอบถาม กรณีที่เราลาออกแล้ว นายจ้างไม่จ่าย​เงินเดือน​ และให้ติดต่อ​ฝ่ายบุคคล​ แต่ทางฝ่ายบุคคล​ก็เลื่อนวันจ่ายเงินเดือน​ ไปเรื่อยๆ พอถึงวันที่ฝ่ายบุคคล​นัดรับ ก็เลื่อน​วันจ่าย บอกแค่ไม่สะดวกโอน และนัดเราไปรับพอไปถึงก็บอกติดธุระ​ แบบนี้​สามารถ​ทำอะไรได้บ้างไหมค่ะ

  #305590
  labourqa
  Moderator
  305590

  เรียนคุณSupaktree
  จากกรณีดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้ค่ะ
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่ http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

กำลังดู 15 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 60 (ของทั้งหมด 134)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP