Skip to main content

ลาออกนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนไหม

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน ลาออกนายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายเงินเดือนไหม

Tagged: 

 • This topic has 133 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 6 months ago by  Henryhon.
กำลังดู 15 ข้อความ - 61 ผ่านทาง 75 (ของทั้งหมด 134)
 • Author
  Posts
 • #305805
  Riri 305805

  บริษัทฯมีกฏให้ลาออกภายใน30วัน แต่ถ้าเราลาออกภายใน1สัปดาห์
  1. จะผิดกฏหมายมาตราใดหรือไม่
  2. บริษัทฯมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้หรือไม่

  #305891
  labourqa
  Moderator
  305891

  เรียน คุณ Riri
  ตอบข้อ 1 หากสัญญาของบริษัทฯ มีการระบุเกี่ยวกับการแจ้งลาออกก่อน 30 วัน ลูกจ้างควรบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท
  ตอบข้อ 2 เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุซึ่งไม่ใช่กองทุนเลิก สมาชิกสามารถขอรับเงินที่ตนมีสิทธิได้รับทั้งก้อน โดยผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน และให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ (มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530)
  ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้ค่ะ
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่ http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #306153
  P3540400152576 306153

  ผมงานเป็นรปภ.ประจำคอนโดแถวซอยเสือใหญ่ ทางประธานและคฯะกรรมการยกเลิกสัญญาจ้างกับบรืษัทนปภ.เนื่องจากหักเงินพรักงานไปแล้วไม่นำส่งเงินสมทบ ตัวผมได้แจ้งลาออกกับบริษัทที่ถูกยกเลิกแล้วประจำที่คอนโดที่เก่าโดยเปลี่ยนไปสังกัดกับบริษัทอื่น ในกรณีนี้ค่าจ้างและเงินประกันจะได้คืนภายในกี่วัน ครับ เพราะตอนนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและเงินประกันซึ่งต้องจ่ายในรอบเงินเดือนวันที่5/4/65 และไม่รู้จะจ่ายไหม จ่ายเมื่อไร และจ่ายเท่าไร

  #306214
  ฺฺีpich 306214

  สอบถามเรื่องการแจ้งล่วงหน้า ถ้าเราแจ้งล่วงหน้าเกิน 30 วัน เช่นแจ้งไปวันที่ 15 เม.ย เพื่อจะลาออก 31 พ.ค
  ทางบริษัทมีสิทธิ์จะขอให่เราทำถึงแค่วันที่ 16 พ.ค มั้ย

  คือพอดีอยากแจ้งลาออกเร็วเพื่อให้เจ้านายเลิกทำนิสับแย่ๆ กับเรา แต่รออีกทีกำลัง progress สัญญาอยู่

  #307192
  oratai 307192

  ในกรณีเป็นพนักงานรายเดือน แล้วลาออก วันที่ 25 ของเดือน ทำงานไม่ครบเดือน ลูกจ้างได้รับเงินเดือนเต็ม หรือได้รับแค่ 25 วันคะ บริษัท สามารถหัก เงินได้หรือไม่

  #307306
  labourqa
  Moderator
  307306

  เรียน คุณ oratai

  จากกรณีดังกล่าว ลาออกวันที่ 25 นายจ้าง สามารถใช้สิทธิ์ No Work No Pay โดยจ่ายค่าจ้างให้เท่ากับวันทำงานได้ ทั้งนี้ หากการลาออกให้มีผลจนถึงสิ้นเดือนลูกจ้างก็สามารถใช้สิทธิ์วันลาพักผ่อน (หากมี) อีก 5 วัน จนถึงสิ้นเดือนได้ ซึ่งจะทำให้มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลาพักผ่อนดังกล่าว

  #307543
  Yuki 307543

  สอบถามคับมำทำงานเซเว่นไม่ถึงเดือนเงินเดือนจะออกแล้วเราลาออกจะได้เงินเดือนมั้ยคับ

  #307544
  Yuki 307544

  สอบถามคับทำงานเซเว่นไม่ถึง2อาทิตย์เงินเดือนจะออกเราลาออกกาอนเงินเดือนออกจะได้เงินเดือนมั้ยคับ

  #307982
  Sirinya 307982

  ลาออกจากงาน โดยที่เจ้าของบอกว่าถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าจะไม่ให้เงินเลย เราจะทำมาเกือบจะถึงเดือนแต่จะไม่ให้สักบาทแบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะ

  #309163
  Shishika 309163

  เราได้ทำงานตั้งแต่ สิงหา 2564 โดยบริษัทไม่มีวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ให้เลย ได้มีการประเมินให้ผ่านโปรหลังจากทำลองงาน 3 เดือนไปแล้ว1ครั้ง แต่เมื่อ 22/4/2565 ได้มีการประเมินเราอีกรอบและบอกยังไม่ผ่านโปรและไม่ได้ค่าชดเชย และวันที่27/4/2565 ได้บอกไม่ผ่านโปร
  และจะเลิกจ้างโดยให้ทำงานวันสุดท้ายถึง 30/5/2565 เราสามารถฟ้องร้องขอค่าชดเชยได้ไหมครับ

  #310405
  labourqa
  Moderator
  310405

  เรียน คุณ Yuki กรณีของค่าจ้าง ตามกฎหมายนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง แม้ว่าลูกจ้างจะลาออกจากงาน แต่ในส่วนค่าจ้าง นายจ้างก็ยังต้องจ่ายตามจริงตามจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานมาค่ะ เมื่อพ้นกำหนดจ่ายค่าจ้างแล้วนายจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ช่องทาง 1)สายด่วน 1546 2)สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 3)สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนูติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือหรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #310407
  labourqa
  Moderator
  310407

  เรียนคุณ Sirinya กรณีของค่าจ้าง ตามกฎหมายนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง แม้ว่าลูกจ้างจะลาออกจากงาน แต่ในส่วนค่าจ้าง นายจ้างก็ยังต้องจ่ายตามจริงตามจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานมาค่ะ เมื่อพ้นกำหนดจ่ายค่าจ้างแล้วนายจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ช่องทาง 1)สายด่วน 1546 2)สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 3)สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนูติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือหรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #310410
  labourqa
  Moderator
  310410

  เรียน คุณ Shishika หากข้อเท็จจริงพบว่า ลูกจ้างมีการทำงานกับนายจ้างติดต่อกันมาตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป แล้วนายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมิได้กระทำความผิดร้ายแรงตามมาตรา 119 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยก่รณีเลิกจ้างดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างตามอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ และตามอายุงานของลูกจ้างซึ่งเป็นไปตามมาตรา 118 กรณีที่นายจ้างมีการต่อการทดลองงานกับลูกจ้างหลายครั้งอาจเป็นการเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิเรื่องค่าชดเชย ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 20 การนับอายุงานจึงให้นับตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาจริงค่ะ หากนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ช่องทาง 1)สายด่วน 1546 2)สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 3)สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนูติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือหรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #311601
  ปัญญดา 311601

  หนูทำงานเดือนที่2ได้15วันแล้ว แต่นายจ้างบอกต้องบอกล่วงหน้า1เดือนถึงจะได้ค่าแรงแต่หนูก็ออกเลย หนูจะได้ค่าแรงมั้ยคะ นายจ้างทำแบบนี้กับพนักงานเกือบทุกคนแต่ส่วนมากเค้าไม่กล้าถามค่ะ นายจ้างไม่ออกสลิปเงินเดือนไม่ทำสัญญาว่าจ้างมีแค่ตอกบัตรและจ่ายเงินสดค่ะ

  #311798
  labourqa
  Moderator
  311798

  เรียน คุณปัญญดา

  กรณีลูกจ้างแจ้งลาออกไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเขียนหนังสือใบลาออก ถือว่าไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้าง (ลาออก) แต่หากลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่เป็นไปตามระเบียบหรือลาออกกะทันหันและเมื่อครบกำหนดการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างการทำงานที่คงเหลือให้ครบและถูกต้องครับ

  หากนายจ้างไม่จ่ายสามารถร้องเรียนได้ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่
  รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์และที่ตั้งสำนักงาน เพื่อติดต่อ พนักงานตรวจแรงงาน มีดังนี้ครับ

  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1

  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2

  หรือ ช่องทางการยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) https://eservice.labour.go.th/

  ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนตามวิดีโอนี้

กำลังดู 15 ข้อความ - 61 ผ่านทาง 75 (ของทั้งหมด 134)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP