Skip to main content

เงินชดเชยเกษียนอายุ

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน เงินชดเชยเกษียนอายุ

Tagged: 

 • This topic has 84 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 6 months ago by  pattamawan.
กำลังดู 15 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 60 (ของทั้งหมด 85)
 • Author
  Posts
 • #306135
  Pat 306135

  สวัสดีคะ ขอสอบถามคะ
  1. หากบริษัทไม่ได้มีการกำหนดเกษียณอายุ และให้อ้างอิงกฏหมายแรงงาน จะหมายความว่าพนักงานจะเกษียณอายุได้ที่อายุ60ปี ใช่ไหมคะ
  2. การอ้างอิงกฏหมายแรงงานเรื่องเกษียณอายุ ต้องอ้างอิงจากกฏหมายปัจจุบันเท่านั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่อ้างอิงจากกฏหมายเมื่อครั้งเซ็นต์สัญญากับบริษัท ใช่ไหมคะ
  3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือฉบับล่าสุดที่ควรใช้อ้างอิง ใช่ไหมคะ
  ขอบคุณคะ

  #310593
  รินทร์ 310593

  สอบถามด้วย สรุปง่ายๆว่า ทุกบริษัทฯถ้าพนักงานอายุครบ 60 ปีมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเกษียณอายุตามจำนวนปีที่ทำงานเช่นทำงานเกิน10ปีแต่ไม่เกิน20ปีได้รับเงินชดเชย300วัน ถูกต้องไหมครับ

  #311325
  labourqa
  Moderator
  311325

  การเกษียณอายุ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายกรณีนายจ้างกำหนดอายุเกษียณไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ลูกจ้างเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้น หรือกรณีนายจ้างกำหนดอายุเกษียณไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ลูกจ้างเกษียณอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ได้มีการกำหนดการเกษียณอายุไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุโดยแสดงเจตนาต่อนายจ้างได้เมื่อมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ 30 วันหลังการแสดงเจตนานั้น

  #313346
  นาวิน 313346

  จะเกษียนอีก3เดือนบริษัทเลิกจ้างได้เปล่าครับ

  #313518
  labourqa
  Moderator
  313518

  เรียน คุณนาวิน
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาจากพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่ http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #314212
  ป๊อป 314212

  สวัสดีครับ
  ผมมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับเงินชดเชยและเงินตอบแทนความชอบในการทำงาน หลังเกษียณอายุงาน
  น้องของผม เป็นลูกจ้างรายปี ของหน่วยงานราชการ ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ไม่ทราบว่าถ้าอายุครบ 60 ปี
  จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชย 400 วัน ด้วยไหมครับ?
  ขอบคุณครับ

  #314565
  labourqa
  Moderator
  314565

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ กำหนดไว้ว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นลูกจ้างของหน่วยงานราชการจึงไม่ได้รับเงินชดเชยหรือเงินตอบแทนหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดไว้
  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาจากพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

  #315628
  Pee 315628

  สอบถามหน่อยค่ะ

  เนื่องจากทางบริษัทให้เกษียณออกจากงาน แต่ทางบริษัทแจ้งสาเหตุออกจากงานเป็น “ลาออก/ละทิ้งหน้าที่โดยมีการติดต่อนายจ้างภายใน6วัน” ในเอกสาร “แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน” ที่ต้องส่งให้ประกันสังคมค่ะ แบบนี้จะมีผลกับการได้รับเงินชดเชยเกษียณอายุไหมคะ

  #316690
  ธัญชนก 316690

  สอบถามค่ะ ครบอายุเกษียณ แต่บริษัทฯ ยังไม่ทำเรื่องเกษียณให้ และยังไม่จ่ายค่าชดเชยโดยให้ทำงานต่อไปก่อน นายจ้างผิดหรือไม่ หากเราไม่ต้องการทำงานต่อ ต้องทำอย่างอย่างไรบ้างคะ

  #316692
  ธัญชนก 316692

  สอบถามค่ะ ครบอายุเกษียณ แต่บริษัทฯ ยังไม่ทำเรื่องเกษียณให้ และยังไม่จ่ายค่าชดเชยโดยให้ทำงานต่อไปก่อน นายจ้างผิดหรือไม่ หากเราไม่ต้องการทำงานต่อ ต้องทำอย่างอย่างไรบ้างคะ

  #325361
  Sura_chob 325361

  ขอสอบถาม อายุงาน 22 ปี อายุ 57 ปี ขอลาออก จากบริษัท บริษัทกำหนดเกษียน อายุ 60 ปี ยังงี้จะได้เงินชดเชย จากบริาํทหรือไม่ครับ

  #330818
  Chutamas 330818

  รบกวนสอบถามคะว่า กรณีที่พนักงานเข้าทำงานกับบริษัทตอนอายุ 59 ปี (เมื่อเดือนม.ค.2561) เมื่อพนักงานอายุครบ 60 ปี ในปี 2562 บริษัทยังไม่ได้จ่ายเงินเกษียรณอายุให้กับพนักงาน ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน โดยให้เหตุผลว่า จะจ่ายเงินให้ตอนพนักงานออกจากงาน
  ข้อเท็จจริง ปัจจุบัน (เดือน มิ.ย. 2565) พนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัท และมีอายุ 63 ปี
  จะรบกวนสอบถามคะว่า พนักงานมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินเกษียรณอายุจากบริษัทได้หรือไม่คะ หากเรียกร้องได้ จำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายกับพนักงานท่านดังกล่าว ต้องจ่ายด้วยยอดไหนคะ 1.พนักงานทำงานกับบริษัทเพียง 1 ปี 5 เดือน หากนับอายุ 60 เป็นปีเกษียรณอายุตามกฎหมาย ดังนั้น พนักงานจะได้รับเงินเกษียณ จำนวน 3 เดือน
  หรือ 2.พนักงานทำงานกับบริษัท มาเป็นจำนวน 4 ปี 5 เดือน ดังนั้นพนักงานควรจะได้รับเงินชดเชยจำนวน 6 เดือน

  #335167
  minano 335167

  เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ จะต้องจ่ายเงินชดเชยตามค่าจ้างเดือนสุดท้าย ค่าจ้างในที่นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ นอกจากฐานเงินเดือนแล้ว ยังมีค่าตำแหน่งงาน หรือเงินได้อื่นๆ รวมด้วยมั้ยคะ

  #335276
  labourqa
  Moderator
  335276

  เรียน คุณ minano

  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การเกษียณอายุ ถือเป็นการเลิกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 118/1 ประกอบมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  เงินที่ทำมาคิดเป็นค่าชดเชย คือ ค่างจ้าง หมายถึง เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานโดยไม่รวมเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นสวัสดิการเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานหากเงินใดที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงาน ก็สามารถนำมาคิดเป็นค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้
  ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา จึงขอให้ท่านปรึกษาพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ/จังหวัดได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)

  #337571
  ์ีNut 337571

  เงินชดเชยจากการเกษียณ กำหนดไว้ที่10ปีได้เงินชดเชย300วัน แล้วกระโดดไป20ปีเลยได้400วัน
  รู้สึกไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ทำงานมา19ปี6เดือน ควรจะมีออกกฏหมายใหม่ให้เงินชดเชย350วันกับผู้ทำงานครบ15ปี
  หรือเพิ่มวันชดเชยตามจำนวนปีตั้งแต่10ปีขึ้นไป
  รบกวนฝากให้ผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ

กำลังดู 15 ข้อความ - 46 ผ่านทาง 60 (ของทั้งหมด 85)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP