Skip to main content

เงินชดเชยเกษียนอายุ

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน เงินชดเชยเกษียนอายุ

Tagged: 

 • This topic has 84 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 6 months ago by  pattamawan.
กำลังดู 15 ข้อความ - 61 ผ่านทาง 75 (ของทั้งหมด 85)
 • Author
  Posts
 • #346598
  ณัชพล 346598

  กรณีพนักงานทำงานครบอายุ 55 ปี (ครบเกษียณอายุของบริษัท) โดยจะจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง กรณีเกษียณอายุในวันที่ 31 ธ.ค.
  แต่ทางบริษัท มีความประสงค์จะจ้างต่อสัญญาปีต่อปี และส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อเนื่องจากเดิมได้ไหม ?
  หรือทางบริษัท ต้องแจ้งออกประกันสังคมในวันที่ 31 ธ.ค.65 และแจ้งเข้าประกันสังคมในวันที่ 1 ม.ค.66 ?

  #346885
  สายชล 346885

  ขอสอบถามเรื่องการต่อสัญญาหลังเกษียณอายุ บริษัทสามารถชลอการจ่ายเงินชดเชยได้หรือไม่
  บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือพนักงานเรื่องการพ้นสภาพการเป็นพนักงานจากการเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และสิ้นสภาพในวันเกิดทันที แต่เนื่องจากบริษัทจะขอต่ออายุงานกับพนักงานต่อไปอีกปีต่อปี โดยจะให้สิทธิและสวัสดิการเหมือนเป็นพนักงานทุกอย่าง แต่จะชลอการจ่ายเงินชดเชยออกไปเมื่อไม่ต่อสัญญาที่ขยายอีก
  สอบถามว่าเช่นนี้บริษัททำถูกต้องไหมคะ พนักงานมีสิทธิเรียกร้องเงินชดเชยตามสัญญาจ้างเดิมทันที่ที่อายุครบ 55 ปีใช่หรือไม่ และในการต่อสัญญาเพื่อขยายอายุงานออกไปอีก 1 ปี เมื่อครบกำหนด 1 ปี และบริษัทไม่ต่อสัญญาอีกแล้ว บริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาที่ขยายอีกใช่หรือไม่คะ
  รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง

  #347090
  labourqa
  Moderator
  347090

  เรียน คุณสายชล

  ในกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุตามมาตรา 118/1 แล้ว นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย หากลูกจ้างประสงค์จะยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 123 และมาตรา 124 แห่ง พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือลูกจ้างอาจยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานที่มีเขตอำนาจขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่พนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามช่องทาง ดังนี้
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่ http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #348435
  สายฤดี 348435

  บริษัท กำหนดนโยบายการเกษียณ อายุ 55 ปี แต่ พนักงาน ยังอายุจริงไม่เต็ม 54 ปี ยังเคงหลืออายุงานอีก 1 ปี 5 เดือน บริษัทจะขอเลิกจ้าง โดยพนักงานมีอายุงานครบ 5 ปีเต็ม และจะจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงานให้ คือ 6 เดือน หลังจากนั้นจะขอต่อเป็นสัญญาจ้างใหม่เป็นปีต่อปี เช่นนี้ ถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้หรือไม่ เนื่องจาก ยังมีอายุงาน เหลือ อีก 1 ปี 7 เดือน และไม่สามารถออกไปหางานที่อื่นได้แล้วเนื่องจากอายุมากเกินคุณสมบัติที่บริษัทั่วไปจะรับ ขอสอบถามว่า เนื่องจากอายุงานยังไม่ครบเกษียณ เช่นนี้ จะสามารถเรียกร้อง เงินเกษียณอายุ จนครบปีที่จะเกษียณ ได้หรือไม่ เนื่องจากสัญญาจ้างใหม่จะถูกปรับลดเงินเดือน และสวัสดิการลง ออกหมด ทำให้รายได้ลดลงหายไปเกิน กว่า 75% เป็นระยะเวลาจนถึงอายุเกษียณงาน คะ

  #348762
  โกเมศ 348762

  ครับสวัสดีครับขอเรียนถาม ในกรณีที่ทำงานบริษัทเอกชนและทำงานมามากกว่า 30 ปีจนครบเกษียณอายุแล้วมีการต่อการทำงานอีก 1 ปี ปัจจุบันอายุ 61 ปียังทำงานอยู่ จะเกษียณปลายปีนี้ ตามกฎหมายทางพนักงานจะได้รับชมจากบริษัท และจากที่อื่นๆครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  #350181
  รสา 350181

  ลูกจ้าง ทำงาน มาจนอายุ 63 ปี แต่ได้ลาออก แล้ว ยังคงได้รับค่าเงินเกษียณอายุ ตอนอายุ 60 บริษัทไม่ได้จ่าย ได้รับแจ้งว่าไม่มีนโยบายเกษียณอายุ ตอนอายุ 63 โดยลดเงินเดือน และได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม จึงยื่นใบลาออกเอง

  #352433
  ปภาณ์วรินทร์ 352433

  เนื่องจากสามีจะครบอายุเกษียน 60 ปีในเดือนธันวาคม ปี2023 ซึ่งอายุการทำงานมากว่า 20 ปี อยากสอบทางเรื่องการจ่ายค่าชดเลยหลังจากการเกษียรอายุงานค่ะ
  1.ว่ามีหลักเกณฑ์การจ่ายแบบใด
  2.นายจ้างมีสิทธิ์ปฎิเสธการจ่ายเงินชดเชยหลังจากเกษียณหรือไหม่ หากลูกจ้างถูกปฎิเสธการจ่ายต้องติดต่อใคร ที่ไหน อย่างไร

  รบกวนแจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วยค่ะ

  #355129
  labourqa
  Moderator
  355129

  เรียนคุณ ปภาณ์วรินทร์ เรื่อง การเกษียณอายุงานนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ใน ม.118/1 ว่าการเกษียณอายุงานเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ศึ่งอาจจะกำหนด 55 ปี 60 ปี 65 ปี 70 ปี ก็ย่อมได้ แต่หากนายจ้างไม่ได้กำหนดอายุการเกษียณงานไว้ หรือกำหนดมากกว่า 60 ปี ลูกจ้างสามารถยื่นขอใช้สิทธิเกษียณอายุงานได้เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ครับ เมื่อยื่นแล้วต้องทำงานต่ออีก30วัน และวันที่30นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิ อายุงานสามีท่านเกิน 20 ปี ต้องได้รับค่าชดเชย 400 วันครับ

  (ทั้งนี้คำปรึกษานี้ไม่สามารถนำไปประกอบคดีแรงงานได้เนื่องจากต้องนำเอาข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น)
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #358731
  สรัญพนธ์ 358731

  รบกวนสอบถามเรื่องเงินชดเชยตามกฎหมายเวลาเกษียรอายุ
  ปัจจุบันผมทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยทำงานอยู่นอกชายฝั่ง
  การจ่ายเงินเดือน จะประกอบด้วยเงิน 2 ส่วน
  คือ 1.ฐานเงินเดือน และ 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงเวลาทำงานนอกชายฝั่ง
  ซึ่งรายได้ทั้ง 2 ข้อนำมารวมคิดภาษีทั้งปี
  คำถามคือเวลาคำนวนเงินชดเชยเวลาเกษียรอายุงานนำรายได้มาคำนวนยังไงครับ
  1. นำรายได้จากฐานเงินเดือน มาคิดอย่างเดียว
  2. นำรายได้จาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมทั้งปีมาคิดครับ

  ขอความกรุณาช่วยตอบคำถามด้วยครับ

  #360202
  Bent 360202

  สอบถามเรื่องการเกษียณอายุของคุณพ่อค่ะ อายุ 60 เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ที่บริษัทยังไม่ได้ให้ออก ให้ทำงานต่อ จะส่งผลต่อเงินชดเชยที่จะได้รับหลังเกษียณมั้ยคะ ที่บริษัทแจ้งว่าจะจ่ายเท่ากับที่ประกันสังคมจ่าย คือไม่ได้จ่ายเต็ม แบบนี้ถูกต้องมั้ยคะ หรือต้องจ่ายเต็มจำนวน

  #360694
  ศิรินา 360694

  ขอทราบวิธีคิดฐานเงินเดือน สำหรับจ่ายค่าชดเชยตาม พรบ.แรงงาน กรณีเกษียณอายุ

  #360715
  เด่น 360715

  เรียนถามดังนี้ครับ
  ในกรณีที่มีการเซ็นสัญญาจ้างงานเดิมที่กำหนดการเกษียณอายุการทำงานไว้ที่ 60 ปี ต่อมาบริษัทฯมีประกาศให้มีการเกษียณอายุใหม่เป็น 55 ปี แล้วออกหนังสือเวียนชี้แจงให้พนักงานลงนามยินยอม
  ถ้ามีพนักงานบางคนลงนามยินยอม บางคนไม่ยินยอม ผลจะเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับคนที่ไม่ยอมเซ็นลงนามยินยอมเราจะใช้ข้อบังคับเกษียณ 55 ปีกับคนนั้นได้หรือไม่ครับ

  #360865
  labourqa
  Moderator
  360865

  เรียน สรัญพนธ์ ให้นำรายได้จากฐานเงินเดือน มาคิดเป็นฐานเงินค่าชดเชยอย่างเดียวครับ

  #360866
  labourqa
  Moderator
  360866

  เรียน คุณBent เมื่อพ้นกำหนดการเกษียณอายุตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว นั้น ท่านสามารถยื่นหนังสือเรื่องค่าชดเชยการเกษียณอายุของบริษัทได้ หากเกินกำหนดสามสิบวันแล้ว นายจ้างเพิกเฉย สามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #360867
  labourqa
  Moderator
  360867

  เรียน คุณศิรินา
  การนับระยะเวลาในการทำงาน เพื่อคำนวณค่าชดเชย

  หลายคนคงทราบว่าหากทำงานครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจะได้รับค่าชดเชย หากมีการเลิกจ้าง กล่าวคือ

  ก) ทำงานครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปีจะได้ค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
  ข) ทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีจะได้ค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
  ค) ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้ค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
  ง) ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
  จ) ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน
  ฉ) ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

กำลังดู 15 ข้อความ - 61 ผ่านทาง 75 (ของทั้งหมด 85)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP