Skip to main content

กรมแรงงานฮ่องกง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดเนื้อหา

📣กรมแรงงานฮ่องกง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง📣
**สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงานในฮ่องกงเท่านั้น**
☎️สนใจติดต่อหมายโทรศัพท์ ตามประกาศ ได้โดยตรงคะ☎️
🔖ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในฮ่องกง หากสนใจตำแหน่งงานว่างอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้จากเวปไซด์กรมแรงงานฮ่องกง ตามลิงค์ข้างล่างคะ
TOP