Skip to main content

กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ทางการเกษตร,รถจักยานยนต์แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฯ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมพล เนียมสกุลแรงงานจังหวัดเชียงราย และนายอรรถชัย สุกใส ผู้อำนวนการสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึก ฯ ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ทางการเกษตร,รถจักยานยนต์แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ บ้านดงหล่ายหน้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ฯ มาขอ รับบริการ จำนวน 59 คน รวมทั้งหมด 96 รายการ

TOP