Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ จังหวัดไอจิ

รายละเอียดเนื้อหา

             วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายสายชล อกนิษฐวงษ์ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง จ.ไอจิ ณ สถานประกอบการจำนวน 4 แห่งเพื่อตรวจสอบสภาพการทำงาน สภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งพบปะนายจ้างเพื่อขยายตลาดแรงงาน และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 25 ชุด ให้แก่ผู้ฝึกงานทั้งสิ้นรวม 40 คน ซึ่งถุงยังชีพทั้งหมดได้รับความกรุณาจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบให้นำไปแจกจ่าย ดังนี้

 

1.ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ บริษัท Yuken Industry มีผู้ฝึกงานไทยทั้งหมด 3 คน ทำงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2.ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ บริษัท Chiyota Plastics Co.,Ltd. มีผู้ฝึกงานไทยทั้งหมด 6 คน ทำงานหล่อพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

3.ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ บริษัท Daikanegiken Co.,Ltd. งานก่อสร้างนั่งร้าน คนไทย 15 คน

4.ตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ บริษัท Daitokamikogyou Co.,Ltd. งานเข้าเล่มหนังสือ คนไทย 16 คน

TOP