Skip to main content

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญลอย  เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ      เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กิจกรรม การขุดลอกคลองคูพาย เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ วัดคูพาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

TOP