Skip to main content

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ รสชาติไทย ในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เยี่ยม นางสาวสมจิต มั่นคง ตำแหน่งกุ๊ก ณ ร้านอาหาร Tati’s Restaurant ที่ตั้ง ณ Unit 1, Bangunan  Sri  Nur,  Simpang 158 , Jalan Pengiran Babu Kampong Kiarong  ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน  ได้สอบถามความเป็นอยู่ในการทำงาน ที่พักอาศัย ซึ่งได้พักภายในร้านอาหารดังกล่าว นายจ้างยอมรับในฝีมือในการทำอาหาร  มีทั้งอาหารที่เป็นแบบราดทาน อาหารตามสั่ง และ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ รสชาติไทย  ซึ่งได้แนะนำเพิ่มเติม ให้มีซอสพริก พริกย่าง และกะปิ ในการเป็นเครื่องเคียงในการทานร่วมกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ทั้งนี้  ได้เชิญ นางสาวสมจิต มั่นคง เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ต่อไป

               

 

TOP