Skip to main content

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต“จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้หลายคนรับ รู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้หลายคนรับ รู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” ครั้งที่ 4/2564 โดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งเพื่อให้ได้รับโลหิตบริจาคเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3 ธันวาคม 2564

TOP