Skip to main content

ก.แรงงาน จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิต 3 ราย จากเหตุเรือล่มที่สุราษฎร์ฯ กว่า 3.8 ลบ.

รายละเอียดเนื้อหา

          ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย จากเหตุเรือล่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่ารวมกว่า 3.8 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายอีก 2 ราย

          นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือราชาเฟอร์รี่ 4 เช่าเหมาบรรทุกรถขนขยะล่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อคืนวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้สั่งการให้นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางธาราทิพย์ ธนูทอง ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายอีกจำนวน 2 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 1 ราย อีก 1 รายไม่เป็นผู้ประกันตน

          ส่วนการให้ความช่วยเหลือ จนถึงขณะนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย ได้แก่ รายแรก นายเทวิน สุราษฎร์ ลูกจ้างในเรืออายุ 44 ปี โดยญาติจะได้รับเงินทดแทน ประกอบด้วย ค่าจัดการศพ 40,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,680,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 164,174.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,884,174.46 บาท รายที่ 2 คือ นายศิระวุธ ทองบุญยัง นายช่างกล ค้นพบร่างเมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยญาติจะได้รับเงินทดแทน ประกอบด้วย ค่าจัดการศพ 40,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต 972,888 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 59,860 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,072,748 บาท และรายที่ 3 คือ นางณภัทรลดา จันทร์หาญ พนักงานขายสินค้า ค้นพบร่างผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยญาติได้นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศล ส่วนเงินทดแทนที่ญาติจะได้รับ ประกอบด้วย ค่าจัดการศพ 40,000 บาท ค่าทดแทน 819,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 40,811 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 899,811 บาท รวมทั้ง 3 ราย สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนรวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 3,856,733.46 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ประสานญาติเพื่อขอรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนต่อไป

—————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2563

TOP