Skip to main content

ก.แรงงาน บันทึกเทปรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น”

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น” ประเด็นเรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นของกระทรวงแรงงาน ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยจะออกอากาศทางช่อง NBT2HD

+++++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

4 มีนาคม 2564

TOP