Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน รวมถึงพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบการจ้างงานรายชั่วโมง กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2565 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

——————————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2565

TOP