Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference)

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงเหตุผลและความสำคัญของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แบ่งปันประสบการณ์ นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5 สิงหาคม 2565

TOP