Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564’

รายละเอียดเนื้อหา

           วันนี้ (14 พ.. 64) เวลา 13.30 . นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ห้องประชุม . นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลแก่ลูกจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับค่าห้องและค่าอาหาร และ บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอความเห็นชอบปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาพนักงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม 2564

TOP