Skip to main content

ก.แรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิแอลพีเอ็น ช่วยแรงงานไทยและต่างด้าวสู้ภัยโควิด

รายละเอียดเนื้อหา

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เพื่อนำไปช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ทางภาคตะวันออก และอำเภออรัญประเทศ

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับบริจาคจากภาคเอกชน เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำไปช่วยเหลือคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และไข่ไก่ จำนวน 2,700 ฟอง
          นายสุชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้สนับสนุนค่าอาหาร โดยนำงบจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานภายในแคมป์ โดยสั่งข้าวกล่องจากชมรมหาบเร่แผงลอยส่วนหนึ่ง สมาคมภัตตาคารไทยส่วนหนึ่ง และร้านอาหารบริเวณแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดแคมป์ โดยมอบข้าวกล่องในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้วมากกว่า 1 ล้านกล่อง ซึ่งนอกจากสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ร้านค้ามีรายได้และสามารถช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว พร้อมกันทั้ง 2 ฝ่ายได้แล้ว ยังทำให้เกิดการกระจายรายได้ มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกจากนี้เรายังเป็นช่องทางหนึ่งที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนผู้มีธารน้ำใจ ไปมอบให้แก่ลูกจ้างในแคมป์คนงาน และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย
          ด้าน นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LABOUR RIGHT PROMOTION NETWORK : LPN) กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เรา ทางมูลนิธิจะนำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปประกอบเป็นชุดยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนไทยและคนต่างด้าวที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด ทางภาคตะวันออก ซึ่งอาสาสมัครได้แจ้งมาว่าส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาที่ติดอยู่ที่อำเภออรัญประเทศ ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้ และกำลังขาดแคลนข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งหลังจากนี้มูลนิธิจะยังคงร่วมมือกับกระทรวงแรงงานต่อไป

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5 สิงหาคม 2564

 

TOP