Skip to main content

ก.แรงงาน รับมอบ ปลากระป๋อง จากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบปลากระป๋อง จำนวน 100 ลัง จากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP