Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมชี้แจงให้การช่วยเหลือลูกจ้างดารุมะ ซูชิ ในรายการโหนกระแส

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจประเด็นการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างดารุมะ ซูชิ ที่ถูกเลิกจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านประกันสังคมตามกฎหมาย ในรายการโหนกระแส ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

+++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2565

TOP