Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และแนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรการรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

—————————————  

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

23 กุมภาพันธ์ 2564

TOP