Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 . นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เรือเอกสาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม 2565

TOP