Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 07.15 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
13 สิงหาคม 2565

TOP