Skip to main content

ก.แรงงาน ‘ร่วมรับหนังสือ’ สมาคมการประมงฯ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (1 ส.ค. 61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมและรับหนังสือข้อเรียกร้องกลุ่มสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและรับหนังสือข้อเรียกร้องจากสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ณ ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลสำนักงาน ก.พ.Preview

Download Images

+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
1 สิงหาคม 2561
TOP