Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน โอกาสนี้มี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานภายในบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย

          สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ร่วมออกบูธจำนวน 6 บูธ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน เกมหมุนวงล้อรับของรางวัล และตอบคำถามรับของรางวัลมากมาย

 

————————————————

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชาญชัย ชาวหนองเพียร  ข่าว – ภาพ/10 มกราคม 2563

TOP