Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ร่วมเป็นเกียรติ ‘วางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้  นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ณ บริเวณสวนสมาคมและห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 ชั้น 6 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

 

++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 กรกฎาคม 2563

TOP