Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 46

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน โฆษกกรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบก่อตั้ง 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยมี คุณชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ ตำแหน่ง บรรณาธิการ และ คุณสันติ จิรพรพนิต ตำแหน่ง บรรณาธิการบริหาร  เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้ ชั้น G อาคารสำนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2565

TOP