Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี Bangkok Post ครบรอบ 76 ปี

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 76 ปี หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 สิงหาคม 2565

TOP