Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดตัวแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับปรับปรุง โดยให้ความสำคัญแก่แรงงานข้ามชาติหญิง ความรุนแรงและการคุกคาม ลูกจ้างทำงานบ้าน และแรงงานบังคับ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกลศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับปรับปรุง โดยให้ความสำคัญแก่แรงงานข้ามชาติหญิง ความรุนแรงและการคุกคาม ลูกจ้างทำงานบ้าน และแรงงานบังคับ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM) ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

———————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 กันยายน 2564

TOP