Skip to main content

‘คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ รับข้อเรียกร้อง ‘ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบจากโควิค-19’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (14 ม.ค. 64) เวลา 13.45 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับข้อเรียกร้องจาก นายสมคิด ด้วงเงิน ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ที่มายื่นข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบในการเผชิญการแพร่ระบาดของโควิค-19 ระลอกสอง โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์และพูดคุยกับตัวแทนของแรงงานนอกระบบถึงแนวทางความช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2564

TOP