Skip to main content

‘ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน’ มอบชุดเครื่องนอนและน้ำดื่มแก่สาธารณสุข จ.เพชรบุรี ช่วยเหลือผู้กักตัวจากโควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบที่นอนปิกนิก จำนวน 100 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปใช้ในสถานที่กักตัวบุคคลเสี่ยง (Local Quarantine) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

+++++××+++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

4 สิงหาคม 2564

TOP