Skip to main content

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม “กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference)

รายละเอียดเนื้อหา

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์219-ประชุมเศรษฐกิจฐานราก-3.12

ขนาด : 5148.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-12-03
TOP