Skip to main content

# ประกาศสำคัญ – ด่วนที่สุด #

รายละเอียดเนื้อหา

‼️ ประกาศสำคัญ – ด่วนที่สุด ‼️
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลมาเก๊าจึงได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ โดยจัดให้มีการตรวจหาเชื้อฯ แก่ประชาชนทุกคนในมาเก๊า ทั้งผู้ที่มีถิ่นพำนักในมาเก๊าและผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในมาเก๊า ทุกสัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.
** ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการตรวจหาเชื้อฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดจะได้รับ Health Code สีเหลืองจากรัฐบาล
มาเก๊าและจะทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ของรัฐและเอกชนบางแห่ง **
ในการนี้ ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนในมาเก๊าเข้าร่วมโครงการตรวจหาเชื้อฯ ของรัฐบาลมาเก๊า ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายการเข้าตรวจหาเชื้อฯ ได้ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อ 61 แห่งในมาเก๊า ได้ตามลิงก์ https://eservice.ssm.gov.mo/allpeoplernatestbook/Booking…
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการตรวจหาเชื้อฯ ปรากฏตามลิงก์
————
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (Royal Thai Consulate-General, Hong Kong)
📞 โทร./Tel. : (852) 2521 6481 – 5
👩🏻‍💻 เว็บไซต์/Website : https://hongkong.thaiembassy.org/
✉️ อีเมล์/Email : sthai01@thai-consulate.org.hk
 
TOP