Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเนื้อหา

TOP