Skip to main content

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดเนื้อหา

TOP