Skip to main content

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ ระดับ 2

รายละเอียดเนื้อหา

TOP