Skip to main content

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2564)

รายละเอียดเนื้อหา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน                            1 อัตรา

ค่าตอบแทน                  เดือนละ 18,000 บาท

เริ่มรับสมัครตั้งแต่         วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2564 

สถานที่รับสมัคร            สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP