Skip to main content

ปลัดแรงงาน ปิดการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ จังหวัดปทุมธานี

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP