Skip to main content

ปลื้ม!! นักลงทุนญี่ปุ่น ชื่นชมรัฐบาลไทย ทำ ‘แฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์’ช่วยธุรกิจส่งออก

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโคจิ นาคาอิ ประธานกรรมการบริษัท Aisin เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด และคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนตามโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) รวมทั้งได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ไปยังบริษัทของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน(ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ท่านมีความห่วงใยนักลงทุนและพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงได้มีนโยบายสำคัญในการให้นำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโรงงานไปสู่การปฏิบัติ และกระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งมีหัวใจหลัก คือตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล โดยดำเนินการในลักษณะเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานและสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ นับเป็นการช่วยประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน
          นายโคจิ ยังกล่าวถึงความรู้สึกของพนักงานบริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด หลังจากได้เข้าร่วมโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ว่า พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทำงานมากขึ้นเมื่อได้รับการฉีดวัคซีน รู้สึกภูมิใจและมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงได้สูง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน จึงขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ได้ทำให้ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาที่สามารถผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในผลผลิตของบริษัทต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
14 กันยายน 2564

TOP