Skip to main content

ผช.รมว.แรงงาน ประชุมการแก้ไข กม.ร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการแก้ไข กม.ร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP