Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน KICK OFF ผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดงาน KICK OFF การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุตั้งแต่ 50ปี ขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม- 31ธันวาคม 2563  โดยมี  รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

    

TOP