Skip to main content

รมว.สุชาติ ต้อนรับ กมธ.แรงงานด้านการประกันสังคม วุฒิสภา หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด- 19

รายละเอียดเนื้อหา

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และคณะ เข้าพบเพื่อร่วมหารือด้านการประกันสังคมในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ช่วยเหลือผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากวิกฤตโควิด -19
          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายณรงค์ รัตนานุกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย นายมนัส โกศล คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อร่วมหารือด้านการประกันสังคมในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานดุจญาติมิตร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของแรงงานไทยและต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัด และรัฐบาลได้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนและออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
          ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ให้กับภาคแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พบว่าแรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง เพื่อให้มีแนวทางช่วยเหลือทั้งผู้ประกันตนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มการบริหารผลตอบแทนจากดอกผลของกองทุนประกันสังคม พัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการก้าวพ้นวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ไปให้ได้

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 มกราคม 2564

TOP