Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบที่ปรึกษาฯ นำทีมมอบอาหารและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบอาหารและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบอาหาร จำนวน 60 ชุด และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบ จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือเยียวยาในทุกมิติ ในวันนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาระวังป้องกันประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่ทำให้สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย รวดเร็ว และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

          “ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ฝากความห่วงใยและส่งกำลังใจมายังบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่านซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการอุทิศตน เสียสละ ทุ่มเท เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงโดยเร็ววัน” นางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด

+++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3 พฤษภาคม 2564

TOP