Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบหมาย ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมคณะ พล.อ.ประวิตร มอบเรืออเนกประสงค์และสุขาลอยน้ำ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่รองนายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดน้ำชุมชน ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้รับมอบเรืออเนกประสงค์ และสุขาลอยน้ำตามโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคมจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบให้จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงติดต่อกันหลายวัน ชาวบ้านดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความยากลำบาก กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงานและภาคเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำเรืออเนกประสงค์ และสุขาลอยน้ำขึ้นมาส่งมอบให้กับจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 77 หลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป

          จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงแรงงานได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้ประกันตนมาตรา 40 และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีที่มาร่วมให้การต้อนรับและมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งอาสาสมัครแรงงานมีภารกิจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพมีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

          นายบุญชอบ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จึงได้มอบหมายให้ผมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานประชาชนในเบื้องต้น

          นายบุญชอบ ยังกล่าวถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีว่า ภายหลังจากน้ำลด สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำนักงานแรงงานจังหวัดจะจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยสนับสนุนค่าตอบแทน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจะให้คำปรึกษาด้านสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย เรื่องสิทธิประกันสังคม จัดทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

          “ท่าน พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือ พร้อมระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ และเร่งฟื้นฟูเยียวยาภายหลังน้ำลดตามภารกิจของแต่ละหน่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” นายบุญชอบ กล่าวในท้ายสุด

          ด้านนายวิเชียร เอกศิริวรานนท์ ประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตนเป็นอาสาสมัครแรงงานมาหลายปี ได้ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มอาสาสมัครแรงงานให้ดำเนินการช่วยเหลือนำภารกิจกระทรวงแรงงานไปให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชาวบ้านในชุมชน ทั้งด้านการการรับสมัครงาน การฝึกอาชีพอิสระ การคุ้มครองแรงงาน การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์มาตรา 40 และการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ซึ่งบางเรื่องยังเข้าไม่ถึงชาวบ้าน แต่พอได้เข้าไปเยี่ยมเยียนถึงครัวเรือนก็ได้รับการตอบรับที่ดี เพราะเราทำงานตรงนี้ด้วยความเสียสละ ทำงานด้วยจิตอาสา

          ขณะที่นางสาวอารีรัตน์ ตั้งวงษ์เจริญ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ที่ทำให้พวกเราผู้ประกอบอาชีพอิสระได้สมัครมาตรา 40 เป็นผู้ประกันตนและได้รับสิทธิประโยชน์ เข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น

+++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม 2564

TOP