Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนดินแดง บรรเทาความเดือดร้อน สู้ภัยโควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ในชุมชนดินแดง เช่น ข้าวสารบรรจุถุง 2 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง มาม่า จำนวน 10,000 ซอง ปลากระป๋องทูน่า จำนวน 5,000 กระป๋อง ไข่ไก่ จำนวน 10,000 ฟอง น้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน โดยมี นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานชุมชนเคหะดินแดง 2 และกรรมการแฟลตเป็นตัวแทนประชาชนในเคหะชุมชนดินแดง 2 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน
          นายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และ กระทรวงแรงงาน กำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้จึงได้มอบหมายให้ผมได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่กระทรวงแรงงานได้รับบริจาคจากภาคเอกชน เพื่อส่งต่อให้พี่น้องชุมชนดินแดงนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านอาหารอีกทางหนึ่งด้วย
          สำหรับชุมชนเคหะดินแดง 2 มีอาคารที่พักจำนวน 55 อาคาร ห้องพัก 5,962 ห้อง มีประชาชนพักอาศัยทั้งสิ้น 29,810 คน มี กลุ่มเปราะบาง ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 300 ครัวเรือน มีผู้พิการที่ต้องดูแลช่วยเหลือ 100 ครัวเรือน สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดกลางเคหะชุมชนดินแดง 2 รวมทั้งกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2564

TOP