Skip to main content

รมว.สุชาติ มอบใบประกาศโรงงานสีฟ้า เอกชนปลื้ม!!‘แฟคตอรี่ แซนด์บ็อกซ์’พยุงจ้างงาน ช่วยธุรกิจเดินได้

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายโนริยูกิ คิตาซาโตะ ประธานบริษัท ไอชิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการโรงงานสีฟ้า ผ่านมาตรฐาน“โครงการ Factory Sandbok” แก่บริษัท ไอชิน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ปัจจุบันมีบริษัทในสังกัด 10 บริษัท และบริษัทในเครือในประเทศไทยอีก 14 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 13,129 คน โอกาสนี้ รมว.แรงงาน ยังรับมอบข้าวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง จากตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ
สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
           นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีและขอบคุณภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะบริษัท ไอชิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือที่ให้ความสำคัญกับโครงการแฟคตอรี่ แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) และได้ดำเนินการตามมาตรฐานของบีโอไอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานด้วยหลักการเศรษฐศาสตร์คู่กับสาธารณสุข ในการดูแลพนักงานให้สามารถรักษาการจ้างงานและทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงโควิด-19 ผลพวงจากโครงการดังกล่าวทำให้ธุรกิจส่งออกที่มีภาคแรงงานกว่า 2 ล้านคน ใน 4 สาขา ได้แก่ อาหาร เครื่องมือแพทย์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เติบโต โดยตัวเลขการส่งออกเดือนธันวาคม 2564 ขยายตัวถึง ร้อยละ 17.14 ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 ปี ทะลุเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ช่วยพยุงการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตกว่าร้อยละ 30 จากผู้ประกันตน 11 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้
          ในช่วงท้ายทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านแรงงานในปัจจุบัน ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ และโครงการต่าง ๆที่กระทรวงแรงงานจะดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้ผู้แทนบริษัทไอชินได้ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการดูแลแรงงานให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีแผนในการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนในการสร้างการจ้างงานในประเทศไทยต่อไป

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
20 พฤษภาคม 2565

TOP