Skip to main content

รมว.สุชาติ รับมอบ พิชซ่า จากบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ดฯ นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบ พิชซ่า จาก น.ส.พรพรรณ วรรณา Government Relations Manager และ น.ส.สุนิสสา วาจาบุญประสริฐ ผู้จัดการร้านสาขาประชาสงเคราะห์ ผู้แทนบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

+++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม 2564

TOP