Skip to main content

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก มอบสุขาลอยน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย และพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสิงห์บุรี จุดแรกที่ชุมชนบางแคใน ใต้สะพานบางระจัน ตำบลบางกะบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดย นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบางแคใน โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ มีอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10 คน พร้อมทั้งผู้ประกันตนมาตรา 40 เข้าร่วมต้อนรับ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีที่มาร่วมต้อนรับและมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน 43 คน มีภารกิจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพมีรายได้ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 8,110 คน
          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งมอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 5 หลัง แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงติดต่อกันหลายวัน ชาวบ้านใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงานและภาคเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำสุขาลอยน้ำขึ้นมาส่งมอบให้กับจังหวัดต่าง ที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป จุดที่สองที่บริเวณวัดเฉลิมมาศเพื่อตรวจสภาพพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และจุดที่สามที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ตำบลบางพุทธา อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งสุขภาพดีให้คนไทย จากใจไปรษณีย์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีกดปุ่มปล่อยโดรนสำหรับนำจ่ายกล่องยาไปยังบ้านผู้ประสบภัย

          ด้านนายสมศักดิ์ พ่วงเอี่ยม ประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันเป็น อสร.ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน กล่าวว่า ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ลงพื้นที่มาพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานและนำถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำมามอบให้เพื่อช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้
          สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังใน 3 อำเภอ ได้แก่ อินทร์บุรีเมือง และพรหมบุรี ได้รับความเสียหาย 10 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,149 ครัวเรือน สถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำเลดลงแล้ว

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
20 ตุลาคม 2564

TOP