Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่งคณะที่ปรึกษา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 1,500 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวน 1,500 คัน ณ บริเวณมหาวิทยาลัยจันทรเกษม โดยมี นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธรรรมณันท์ วรัณวัชรโรจน์ คณะทำงาน นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเจริญพิศ เอกอุรุ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรืออากาศเอก ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และนายณัฐวุฒิ  ภัทรประยูร เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

          ดร.จำลอง กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้ และในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด มามอบให้แก่พี่น้องกลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่มหาวิยาลัยจันทรเกษม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

          ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาล โดยท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้เห็นความสำคัญของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง จึงให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ให้คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสมัครมาตรา 40 และได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท รวมทั้งยังมอบถุงยังชีพ 1,200 ชุด ไข่ไก่ 15,000 ฟอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ภาคแรงงานเดินได้ ธุรกิจเดินได้ ไปพร้อมๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นับเป็นการช่วยประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน

++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2564

TOP